تبلیغات
داروهای گیاهی گلستان سبز - مشکلات قاعدگی(عادت ماهیانه خانم ها)
داروهای گیاهی گلستان سبز
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390

مشکلات قاعدگی(عادت ماهیانه خانم ها)

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :
نویسنده :گلستان سبز

نسخه های مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت دردهای ماهیانه بانوان

گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی )                 یک قسمت

گیاه کیسه کشیش                                   یک قسمت

پوست بید                                               دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 2- داروی قاعده آور

سداب                     0/1 گرم

صبر زرد                   0/05 گرم

زعفران                  0/1 گرم

افسنطین              0/1 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از نرم كردن با هم مخلوط كرده و بصورت یک کاشه درآورده سپس دو تا سه کاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گی میل شود .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت دردهای قاعدگی

گل بابونه            20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت دردهای قاعدگی ( همراه با یبوست )

بابونه                 20 گرم

بادرنجبویه          10 گرم

برگ سنا           10 گرم

رازیانه               10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 5- داروی قاعده آور ( همراه با درد )

بومادران              20 گرم

زعفران               0/1 گرم

بابونه                 20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 6- داروهای قاعده آور ( همراه با یبوست )

بابونه                 20 گرم

بومادران             20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

نعناع                  5 گرم

سنا                  25 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

  نسخه های تك دارویی

نسخه شماره 1-  دارو جهت عوارض یائسگی

                       دارو : ریشه سنبل الطیب  ( Valeriana species)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2-  داروی ضد دردهای قاعدگی

                       دارو : تمام گیاه علف چای ( هوقاریقون )     ( Hyperiarm perforatom)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3-  داروی قاعدگی 

                       دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-  داروی جهت اختلالات قاعدگی مزمن

                       دارو : برنجاسف ( شویلا )    ( Artemisia vulgaris)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-  دارو جهت عوارض زنانه

                       دارو : هلیله کابلی  ( Terminulia chebyla)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-  دارو ی قاعده آور

                       دارو : گل گیاه گل گندم  ( Centaurea cyamus)

 طرز تهیه و استعمال  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : سیر  ( Allium sativum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  را که قبلا کوبیده شده باشد همراه غذا میل کنید یا 3 الی 4 پیاز آن را همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 8-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : دانه شنبلیله  ( Trigonella foenum - graecum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : گل یا تمام گیاه بومادران  ( Achillea species )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این به عنوان ضد خونریزیهای قاعدگی مورد استفاده قرار می گیدر .

نسخه شماره 10-  داروی مفید در مورد زیاد شدن زمان قاعدگی

                       دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه  (  Urtica dioica)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11-  داروی قاعده آور

                       دارو : جعفری  ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . یا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگی گیاه تازه آن را میل کنید .

نسخه شماره 12-  داروی قاعده آور

                       دارو : شاهی  ( Lepidium sativum )

روش و مقدر مصرف : چند روز قبل از تاریخ قاعدگی همراه غذا مقدری شاهی تازه میل کنید .

نسخه شماره 13 -  داروی ضد اختلالات قاعدگی

                       دارو : مرزه ( Saturea hortensis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 14 -  داروی قاعده آور

                       دارو : میوه یا تمام گیاه  رازیانه ( Foeniculum vulgaris )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این بعنوان راحت کننده عمل زایمان نیز استفاده می شود .

نسخه شماره 15 -  داروی قاعده آور

                       دارو : تمام گیاه سداب ( Ruta graveolens)

مقدر مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این  خاصیت ضد خونریزیهای رحمی را نیز درا می باشد .

سایر داروهای موجود:/

قطره ویتاگنوس

قرص آگنوگل

کاکنج(عروسک پشت پرده)
http://cialissv.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:03 ب.ظ

Very good forum posts. Regards!
wow look it cialis mexico cialis sale online cialis 5 mg funziona acheter cialis meilleur pri what is cialis cialis super acti cialis e hiv venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral
https://bazo.pro/
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:02 ب.ظ
фитнес резинки средней плотности
фмтнес резинка купить житомир
фітнес резінка boobonds
де можна купити резинку для фітнесу в івано
резинки для фитнеса недорого
фитнесс резинки купить
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:01 ق.ظ

Whoa many of helpful info!
callus enter site 20 mg cialis cost buy cialis uk no prescription prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam cialis online deutschland where cheapest cialis cialis billig cialis tablets buy cialis
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:38 ب.ظ

Wonderful info. Many thanks!
ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri achat cialis en europe the best choice cialis woman tadalafil 20mg buy cialis online nz cialis tablets for sale cialis dosage recommendations cialis per paypa india cialis 100mg cost
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:07 ق.ظ

Thanks a lot. I like it!
where can i buy viagra online safely buy cheap viagra online usa online pharmacy sildenafil cheap online pharmacy usa viagra cheap price generic viagra buy online where can i buy viagra without a prescription where to buy viagra online safely buy viagra thailand how to order viagra
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 06:50 ب.ظ

Kudos, Plenty of data.

cialis 30 day trial coupon tadalafil 5mg cialis prices enter site natural cialis cialis 30 day trial coupon cialis daily cialis pills boards online prescriptions cialis cialis preise schweiz achat cialis en europe
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 03:02 ب.ظ

Regards, Excellent information!
cialis from canada cialis tablets buying brand cialis online cialis 5 mg schweiz cialis cuantos mg hay generic cialis with dapoxetine cost of cialis cvs how to buy cialis online usa cialis 5mg prix order a sample of cialis
CialisGuemy
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:53 ب.ظ

Thank you! Lots of stuff!

we recommend cialis info cialis free trial buy generic cialis when will generic cialis be available cialis patent expiration cialis manufacturer coupon achat cialis en europe cialis rezeptfrei usa cialis online cialis prezzo di mercato
بی نام
پنجشنبه 16 آذر 1396 02:42 ب.ظ
سلام من میخوام گیاه عروسک پشت پرده را استفاده کنم ایا برای منی ک فقط ۱۰روزه ک از تاریخ ماهیانه ام گذشته زود نیست؟
How long do you grow during puberty?
شنبه 25 شهریور 1396 08:54 ب.ظ
I blog often and I truly appreciate your information. This
article has really peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new details about once a week.

I opted in for your Feed too.
How do I stretch my Achilles tendon?
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:34 ق.ظ
Greetings I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else,
Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a
marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and
also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome jo.
و
چهارشنبه 19 خرداد 1395 02:31 ب.ظ
سلام.ببخشید من پنج یا شش هفته ست از نامزدم باردارم.دیروز دو لیوان دم کرده گیاه عروسک پشت پرده خوردم.اماهنوز پریود نشدم.میشه بگید چندروز دیگه پریود میشم؟یا راه دیگه ای سراغ دارید سقط شه؟خواهش میکنم جواب بدید.ممنون
نگین
پنجشنبه 16 مهر 1394 12:46 ب.ظ
سلام من 14 سالمه خیلی دیر پریود میشم آلان 3 ماهه پریود نشدم چی باید استفاده کنم البته باید بگم من قبلا رژیم گرفتم و ورزش هم میکنم

گمنام
دوشنبه 27 آذر 1391 08:28 ب.ظ
من 14 سالمه موقع بریود شدن خیلی درد میکشم تو رو خدا کمکم کنید باید چه داروی گیاهی بخورم
پاسخ گلستان سبز : موارد زیادی برای مشکل شما وجود دارد از جمله مصرف گیاه پنج انگشت که بانام تجاری ویتاگنوس بصورت قرص و قطره عرضه می شود و ....
میهمان
دوشنبه 20 تیر 1390 09:58 ق.ظ
مرسی بابت اطلاعات خوبتون.
موفق باشین
دوشنبه 20 تیر 1390 09:57 ق.ظ
مرسی بابت اطلاعات خوبتون.
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر