تبلیغات
داروهای گیاهی گلستان سبز - مشکلات قاعدگی(عادت ماهیانه خانم ها)
داروهای گیاهی گلستان سبز
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390

مشکلات قاعدگی(عادت ماهیانه خانم ها)

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :
نویسنده :گلستان سبز

نسخه های مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت دردهای ماهیانه بانوان

گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی )                 یک قسمت

گیاه کیسه کشیش                                   یک قسمت

پوست بید                                               دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 2- داروی قاعده آور

سداب                     0/1 گرم

صبر زرد                   0/05 گرم

زعفران                  0/1 گرم

افسنطین              0/1 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از نرم كردن با هم مخلوط كرده و بصورت یک کاشه درآورده سپس دو تا سه کاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گی میل شود .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت دردهای قاعدگی

گل بابونه            20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت دردهای قاعدگی ( همراه با یبوست )

بابونه                 20 گرم

بادرنجبویه          10 گرم

برگ سنا           10 گرم

رازیانه               10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 5- داروی قاعده آور ( همراه با درد )

بومادران              20 گرم

زعفران               0/1 گرم

بابونه                 20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 6- داروهای قاعده آور ( همراه با یبوست )

بابونه                 20 گرم

بومادران             20 گرم

بادرنجبویه           10 گرم

نعناع                  5 گرم

سنا                  25 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

  نسخه های تك دارویی

نسخه شماره 1-  دارو جهت عوارض یائسگی

                       دارو : ریشه سنبل الطیب  ( Valeriana species)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2-  داروی ضد دردهای قاعدگی

                       دارو : تمام گیاه علف چای ( هوقاریقون )     ( Hyperiarm perforatom)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3-  داروی قاعدگی 

                       دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-  داروی جهت اختلالات قاعدگی مزمن

                       دارو : برنجاسف ( شویلا )    ( Artemisia vulgaris)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-  دارو جهت عوارض زنانه

                       دارو : هلیله کابلی  ( Terminulia chebyla)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-  دارو ی قاعده آور

                       دارو : گل گیاه گل گندم  ( Centaurea cyamus)

 طرز تهیه و استعمال  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : سیر  ( Allium sativum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  را که قبلا کوبیده شده باشد همراه غذا میل کنید یا 3 الی 4 پیاز آن را همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 8-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : دانه شنبلیله  ( Trigonella foenum - graecum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9-  دارو جهت دردهای قاعدگی

                       دارو : گل یا تمام گیاه بومادران  ( Achillea species )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این به عنوان ضد خونریزیهای قاعدگی مورد استفاده قرار می گیدر .

نسخه شماره 10-  داروی مفید در مورد زیاد شدن زمان قاعدگی

                       دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه  (  Urtica dioica)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11-  داروی قاعده آور

                       دارو : جعفری  ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . یا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگی گیاه تازه آن را میل کنید .

نسخه شماره 12-  داروی قاعده آور

                       دارو : شاهی  ( Lepidium sativum )

روش و مقدر مصرف : چند روز قبل از تاریخ قاعدگی همراه غذا مقدری شاهی تازه میل کنید .

نسخه شماره 13 -  داروی ضد اختلالات قاعدگی

                       دارو : مرزه ( Saturea hortensis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 14 -  داروی قاعده آور

                       دارو : میوه یا تمام گیاه  رازیانه ( Foeniculum vulgaris )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این بعنوان راحت کننده عمل زایمان نیز استفاده می شود .

نسخه شماره 15 -  داروی قاعده آور

                       دارو : تمام گیاه سداب ( Ruta graveolens)

مقدر مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این  خاصیت ضد خونریزیهای رحمی را نیز درا می باشد .

سایر داروهای موجود:/

قطره ویتاگنوس

قرص آگنوگل

کاکنج(عروسک پشت پرده)
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Seriously lots of amazing info!
cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis sale online only best offers cialis use cialis sale online cialis super kamagra cialis online achat cialis en itali buying cialis on internet generic cialis review uk
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Whoa tons of awesome material!
cialis preise schweiz cialis baratos compran uk cialis italia gratis cialis preise schweiz brand cialis generic deutschland cialis online cialis generique 5 mg cialis 20 mg cost free cialis cialis 5mg
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:04 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis sicuro in linea cialis 05 cialis prices in england cialis tadalafil online buy generic cialis prices for cialis 50mg cialis 50 mg soft tab generic cialis tadalafil cialis tadalafil online only here cialis pills
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 11:39 ب.ظ

Many thanks. Ample advice!

we choice free trial of cialis generic for cialis cialis price in bangalore generic cialis at walmart cialis billig low dose cialis blood pressure how to buy cialis online usa cialis patent expiration cialis online cialis prices
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Seriously all kinds of good info.
cialis free trial cilas cialis online nederland cialis online nederland cialis pas cher paris low cost cialis 20mg cialis daily achat cialis en europe cialis 20mg cialis professional yohimbe
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Cheers! I appreciate it!
cialis savings card wow look it cialis mexico generic cialis 20mg tablets legalidad de comprar cialis only now cialis 20 mg cialis for daily use tadalafil generic buy cialis uk no prescription cialis y deporte brand cialis nl
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:07 ب.ظ

You actually said that very well.
cialis australia org cialis tablets australia cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cheapest cialis rezeptfrei cialis billig buy brand cialis cheap cialis cipla best buy cialis generico cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 12:48 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it.
weblink price cialis comprar cialis navarr online prescriptions cialis cialis 100 mg 30 tablet pastillas cialis y alcoho cilas cialis with 2 days delivery cialis dosage wow cialis 20 cialis online deutschland
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:39 ق.ظ

Cheers. A lot of stuff.

cialis generico lilly only here cialis pills achat cialis en itali tarif cialis france generic cialis with dapoxetine estudios de cialis genricos wow look it cialis mexico cialis 5 effetti collaterali cialis with 2 days delivery viagra cialis levitra
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:42 ق.ظ

You have made your point very clearly..
the best site cialis tablets cialis 10mg prix pharmaci estudios de cialis genricos cialis billig cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici cialis generico milano generic low dose cialis sublingual cialis online cialis kamagra levitra
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Very good postings. Many thanks.
look here cialis cheap canada cialis 5 mg prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis cialis purchasing cialis taglich cialis generic tadalafil buy buy name brand cialis on line when can i take another cialis cialis purchasing
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Many thanks! A good amount of posts!

cialis 20 mg effectiveness cialis generic availability click now buy cialis brand viagra vs cialis vs levitra order generic cialis online cialis flussig weblink price cialis how to buy cialis online usa buy online cialis 5mg cialis flussig
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:41 ب.ظ

You actually mentioned this effectively.
cialis official site venta de cialis canada cialis with 2 days delivery cialis dose 30mg cialis kaufen wo tadalafil 20 mg cialis prezzo al pubblico cialis daily reviews tadalafil buy cialis online nz
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Lovely write ups. With thanks!
purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance deutschland cialis online side effects for cialis cialis generico online cialis 5 mg buy look here cialis order on line cialis 10mg prix pharmaci safe site to buy cialis online cialis tablets for sale
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:46 ب.ظ

You actually revealed it adequately.
cialis coupons buy original cialis generic for cialis tadalafil 10 mg dose size of cialis cialis alternative acheter du cialis a geneve legalidad de comprar cialis generic cialis 20mg uk cialis generika in deutschland kaufen
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Thanks, A lot of knowledge!

cialis baratos compran uk generic cialis at the pharmacy cialis generique buy cialis online cheapest cialis 5mg billiger online prescriptions cialis cialis qualitat estudios de cialis genricos prix cialis once a da cialis sicuro in linea
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Superb info. Kudos.
wow look it cialis mexico non 5 mg cialis generici cialis 05 price cialis best cialis generico en mexico cialis canada cialis en mexico precio cialis 5 mg funziona cialis generika in deutschland kaufen cialis online nederland
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Kudos. A lot of facts!

cialis savings card safe site to buy cialis online il cialis quanto costa cialis en mexico precio cialis generico lilly cialis 5 mg cialis sicuro in linea cialis official site buying cialis overnight cialis generico milano
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:21 ق.ظ

Regards! Numerous tips.

levitra generic buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg levitra online buy levitra generic buy generic levitra
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 02:37 ق.ظ

Thank you! A good amount of forum posts!

we recommend cheapest cialis price cialis best cialis uk next day canada discount drugs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis purchasing cialis 50 mg soft tab canadian drugs generic cialis viagra vs cialis cialis coupon
Generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 12:20 ق.ظ

You have made the point.
generic cialis at walmart buy cialis online cheapest wow look it cialis mexico generic cialis at walmart dosagem ideal cialis cialis dosage cialis flussig cialis online napol cialis 20 mg dose size of cialis
http://viagraky.com/
شنبه 7 مهر 1397 08:58 ب.ظ

You actually explained it very well.
cialis 5 effetti collaterali price cialis best cialis super acti side effects for cialis cialis pills cialis generique the best choice cialis woman cialis arginine interactio cialis e hiv cialis pills in singapore
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:19 ب.ظ

Awesome posts, Many thanks!
generico cialis mexico cialis rckenschmerzen tadalafil tablets cialis coupon buy cialis online cheapest cilas cialis professional from usa cialis patentablauf in deutschland precios de cialis generico generic cialis review uk
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:09 ب.ظ

Terrific advice. Cheers.
cialis daily new zealand cialis purchasing cialis 100mg suppliers cialis efficacit generic cialis in vietnam we like it safe cheap cialis import cialis cialis for sale in europa prezzo di cialis in bulgaria generic cialis levitra
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:58 ق.ظ

Amazing plenty of very good data.
buy generic cialis only best offers 100mg cialis cialis dosage price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil buy original cialis warnings for cialis cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:29 ب.ظ

Superb posts. Many thanks.
cialis sans ordonnance cialis efficacit wow look it cialis mexico cialis generic availability cialis 200 dollar savings card import cialis brand cialis generic cialis generico in farmacia cialis great britain how does cialis work
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:59 ق.ظ

This is nicely said! !
how to purchase cialis on line cialis daily cialis daily dose generic cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets for sale interactions for cialis cialis manufacturer coupon cialis kaufen get cheap cialis cialis patent expiration
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:05 ب.ظ

Thank you, Loads of advice.

buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato tarif cialis france dose size of cialis cialis baratos compran uk tadalafil 10 mg cialis 20 mg cut in half click here cialis daily uk cialis kaufen bankberweisung dose size of cialis
http://cialissv.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:03 ب.ظ

Very good forum posts. Regards!
wow look it cialis mexico cialis sale online cialis 5 mg funziona acheter cialis meilleur pri what is cialis cialis super acti cialis e hiv venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral
https://bazo.pro/
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:02 ب.ظ
фитнес резинки средней плотности
фмтнес резинка купить житомир
фітнес резінка boobonds
де можна купити резинку для фітнесу в івано
резинки для фитнеса недорого
фитнесс резинки купить
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30