تبلیغات
داروهای گیاهی گلستان سبز - آب آوردن نسوج
داروهای گیاهی گلستان سبز
یکشنبه 29 خرداد 1390

آب آوردن نسوج

یکشنبه 29 خرداد 1390

نوع مطلب :
نویسنده :گلستان سبز

آب آوردن انساج

استسقاء – آب آوردگی شكم - تورم بدن - خیز عمومی بدن - رطوبت بدن - درمان آماس - درمان آب آوردن بدن - درمان آب آوردن انساج
آب آوردن انساج

استسقاء – آب آوردگی شكم - تورم بدن - خیز عمومی بدن - رطوبت بدن

1. برای رفع آب‌‌آوردن انساج 2 گرم افسنتین را در 200 سی‌سی آب‌جوش 15 دقیقه دم‌كرده در 2 نوبت به مدت یك هفته میل شود این دمكرده برای خیز عمومی بدن نیز مفید می‌باشد.
2. برای درمان آب‌آوردن انساج از دمكرده رزماری استفاده شود.
3. برای آب‌آوردن انساج 3 گرم گیاه آس‌بری را در 150 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان به مدت یك هفته بنوشند.
4. ریشه باباآدم 3 گرم را در 150 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده صاف نموده روزی 3 فنجان میل شود.
5. جهت درمان آب آوردن بدن 3 گرم گیاه اشیرانت را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
6 . جهت درمان بیماری آب‌آوردن انساج بدن 3 گرم برگ گیاه نبات‌الشیخ را در 250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
7. برای رفع آب آوردن انساج 3 گرم بالوطی را در 250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 2 فنجان بنوشند.
8. یك گرم بتونیكا را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
9. برای درمان آب آوردن انساج روزی 3 بار هر بار 2 گرم ساقه بیدگیاه را دم‌كرده و كمی پودر پوست خشك لیمو به آن اضافه نموده به مدت 14 روز بنوشند.
10. برای رفع آب آوردن انساج یك قاشق خاكشیر را در 200 سی‌سی آب جوشانده جرعه‌جرعه بنوشند.
11. برای درمان آماس یا استسقاء روزی 2 بار هر بار یك گرم دارچین را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
12. برای درمان خیز عمومی بدن 6 گرم برگ درخت زبان گنجشك را در 150 سی‌سی آب جوشانده سپس دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
13. برای درمان آب آوردن انساج به مدت 14 روز روزی 2 بار هر بار یك گرم شبدر را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده پس از سردشدن با كمی عسل بنوشند.
14. برای درمان آب آوردن انساج 5 گرم گیاه پای شیر را در 200 سی‌سی آب‌جوش 5 دقیقه دم‌كرده بنوشند.
15. برای درمان آب آوردن نسوج بمدت یك هفته روزی 2 بار هر بار 2 گرم گیاه پیر بهار را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
16. برای درمان آب آوردن اعضای بدن روزی 2 بار هر بار 3 گرم برگ درخت توس را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
17. برای درمان آب آوردن انساج 5 گرم گزنه را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
18. سماق برای درمان بیماری آب آوردن انساج مفید می‌باشد همراه غذا از سماق خشك استفاده شود.
19. برای درمان آب آوردن انساج 4 گرم از گل‌های گل گندم را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
20. جهت درمان آب آوردن انساج یك گرم پودر برگ كاسنی را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند و یا یك قاشق غذاخوری شیره كاسنی را با یك استكان عرق شاهتره مخلوط نموده یك فنجان بنوشند.
21. جهت درمان بیماری استسقاء یك گرم از گل‌های رتم جاروئی را در 200 سی‌سی آب‌جوش 10 دقیقه دم‌كرده روزی سه فنجان بنوشند.
22. برای درمان استسقاء دانه صنوبر را در آب‌انگور ریخته می‌گذارند تا تخمیر شود سپس روزی سه نصف استكان میل شود.
23. جهت درمان استسقاء 3 گرم از گیاه پولیگالا از نوع P.Sibirica را در150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بمدت یك هفته بنوشند.
24. جهت درمان خیز عمومی بدن 5/1 گرم برگ خرزهره را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند این گیاه سمی است با احتیاط و با نظر پزشك مصرف گردد.
25. برای درمان خیز عمومی بدن كه ناشی از آلبومینوری می‌باشد 2 گرم عروسك پشت پرده را در 200 گرم آب‌جوش دم‌كرده بنوشند، این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود.
26. جهت رفع خیز اندام‌های بدن 8 گرم گیاه فراسیون آبی را در 250 سی‌سی آب‌جوش 15 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
27. برای رفع رطوبت‌های بدن كه ناشی از سردی باشد كمی طباشیر را در دهان گذاشته بمكند.
28. برای از بین بردن آب اضافی بدن در بیماری اورم كه ناشی از بیماری كلیه است 6 گرم گل، برگ و ریشه قاصدك را در 300 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی سه فنجان بنوشند اثر ریشه این گیاه بیشتر است.
29. برای درمان استسقاء 5 گرم دانه حب القلب را در 200 سی‌سی آب جوشانده بنوشند. در خوردن این گیاه زیاده روی نشود چون نیروی جنسی را شدیداً كاهش می‌دهد به خاطر همین بهتر است كه همراه چلغوزه یا دانه كاج استفاده شود.
30. برای درمان آب آوردن انساج و خیز عمومی بدن 2 گرم برگ و گل تازه گیاه حلبوب را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده به مدت یك هفته صبح و عصر بنوشند.
31. برای درمان خیز عمومی بدن 3 گرم خردل سفید یا سیاه را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
32. برای درمان استسقاء 3 گرم خردل را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده یك ساعت بعد از غذا بنوشند.
33. برای درمان آب آوردن نسوج روزی 5 میلی گرم از حب الاتریوم مصرف شود. طرز تهیه حب در قسمت مالاریا آورده شده است.
34. برای درمان استسقاء به مدت 7 روز، روزی یك گرم از عصاره ریشه خیار دشتی میل كنند.
35. برای رفع استسقاء و آب آوردن انساج 10 گرم گیاه دم اسب را در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده قبل از غذا یك فنجان بنوشند.
* مصرف زیاد این گیاه ممكن است موجب نقص‌های مادرزادی شود.
* خانم‌های باردار از خوردن این گیاه خودداری نمایند.
36. گیاه رازك برای درمان آب آوردن انساج مفید می‌باشد 6 گرم در 500 سی‌سی آب‌جوش 15 دقیقه دم‌كرده پس از سردشدن با عسل شیرین نموده روزی 3 فنجان بنوشند.
37. جهت درمان آب آوردن انساج یك گرم گل زوفا را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان به مدت یك هفته بنوشند.
38. برای برطرف كردن آب آوردگی شكم از دمكرده زیره سیاه نوشیده شود.
39. برای رفع آب آوردن انساج 2 گرم از برگ و ساقه‌های نرم گلدار گیاه سنای چمنی را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.
* خانم‌های حامله از مصرف این گیاه خودداری كنند.
* مصرف بیش از حد این گیاه باعث التهاب، ورم كلیه و تحریك رحم می‌گردد.
* مصرف زیاد این گیاه باعث بروز تشنجات و اختلال در نظم ضربان قلب و حركات تنفسی و اغماء می‌شود.
40. جهت درمان آب آوردن شكم 2 گرم سنبل الطیب را در 250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 2 فنجان به مدت یك هفته بنوشند.
41. گیاه غافث برطرف كننده استسقاء می‌باشد 8 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند. این دمكرده برای درمان آب آوردن انساج نیز مفید می‌باشد.
42. برای درمان آب آوردن انساج و خیز عمومی بدن روزی 2 بار هر بار 2 گرم ریشه گیاه قرصعنه را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
43. برای رفع خیز عمومی بدن یك گرم تخم گیاه كاهوی وحشی را در 200 سی‌سی آب جوشانده صبح و عصر بنوشند.
44. برای درمان تجمع غیر طبیعی مایع در فضاهای بین سلولی بدن دمكرده گیاه كورك مفید می‌باشد، 3 گرم در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
45. برای درمان خیز اندام‌های عمومی بدن و استسقاء از دمكرده گل انگشتانه می‌توان استفاده كرد البته مصرف این گیاه باید با نظر پزشك باشد.
46. برای درمان آب آوردن انساج 100 گرم عصاره گل مینا را با 200 گرم سركه در 800 سی‌سی آب رقیق نموده هر 6 ساعت نصف استكان بنوشند.
47. گیاه مامی‌ثای صحرایی جهت درمان آب آوردن نسوج مفید می‌باشد 3 گرم در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
48. برای درمان آب آوردن انساج روغن منداب را به محل درد بمالند.
49. برای درمان آب آوردن انساج نیم گرم از پودر هندوانه ابوجهل با كمی ادویه میل شود.
50. گیاه هوفاریقون برای بیماری آب آوردن انساج مفید می‌باشد به مدت 7 روز، هر روز 6 گرم در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده قبل از غذا یك فنجان بنوشند.
51. برای رفع بیماری استسقاء یك گرم یاسمن سفید را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
* مصرف زیاد این گیاه باعث فلج و تشنج می‌گردد.
52. برای درمان تورم بدن از جوشانده و دمكرده گیاه دم اسب استفاده شود به مدت 5 روز هر روز 10 گرم گیاه دم اسب را در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند و 4 گرم را در 200 سی‌سی آب جوشانده محل تورم را كمپرس كنند.
* مصرف زیاد این گیاه باعث نقص‌های مادرزادی می‌گردد خانم‌های حامله از مصرف این گیاه خودداری كنند.
53. برای درمان استسقائی كه آب در پا جمع می شود یك قاشق غذاخوری از عصاره گیاه حندقوق بری را با یك لیوان آب انگور مخلوط نموده بنوشند.
54. خوردن سیاه دانه باعث درمان آب آوردن شكم می‌شود.
55. برای درمان آب آوردن انساج 10 گرم غافث كنفی را در 300 سی‌سی آب جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.
56. برای درمان آب آوردن انساج و استسقاء به مدت 3 روز، روزی 3 بار هر بار 30 قطره از عصاره گیاه فلفل آبی میل كنند.
* با احتیاط و تحت نظر پزشك مصرف گردد.
57. برای درمان استسقاء بعد از غذا كمی از فوفل را در دهان گذاشته و مكیده شود و یا از پوست میوه این گیاه 2 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 2 فنجان بنوشند.
58. برای درمان آب آوردن انساج 10 گرم برگ گیاه گل حنا را در 500 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده سپس صاف نموده هر 6 ساعت یك فنجان بنوشند.
59. برای رفع استسقاء حدود 2 گرم پیاز سوسن را در 150 سی‌سی آب جوشانده میل كنند.
60. آندیو برطرف كننده استسقاء می‌باشد از برگ تازه آن مانند سبزی همراه غذا استفاده شود و خشك شده آن را صبح و بعدازظهر دم‌كرده بنوشند.
61. برای رفع استسقاء 15 گرم سرشاخه‌های گیاه اسكوپاریوس را در یك لیتر آب‌جوش دم‌كرده هر 2 ساعت یك استكان بنوشند.
62. برای درمان استسقاء نیم تا یك گرم پودر گل پر را همراه غذا میل كنند.
63. مریم گلی برای درمان آب آوردن انساج و خیز عمومی بدن مفید می‌باشد به مدت 14 روز، روزی 3 بار هر بار یك گرم در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
64. آب‌آوردن شكم و خیز عمومی بدن: عصاره ریشه تازه ایرسا را با عسل مخلوط كرده روزی یك قاشق مرباخوری میل كنند.
65. شربت یونجه از آب‌آوردن شكم جلوگیری می‌كند.
66. آب‌آوردن شكم: 5 گرم اسپیره را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده به مدت یك هفته میل شود.
67. ریشه آقطی 5 گرم را در 500 سی‌سی آب‌جوش جوشانده 5 دقیقه دم‌كرده روزی 3 استكان بنوشند.
68. خیز عمومی بدن: 3 گرم گیاه ابره‌العجوز را در 100 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده با عسل مخلوط نموده هر 4 ساعت یك قاشق سوپخوری میل شود.
69. خیز عمومی بدن: 2 گرم انجدان رومی را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان به مدت یك هفته میل شود.
70. رطوبت بدن: 3 گرم آویشن را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان به مدت یك هفته بنوشند.
71. خوردن صمغ گیاه اسرار برای رطوبت بدن مفید می‌باشد.
72. برای درمان استسقاء عمومی از ریشه خرد كرده درخت عود هندی استفاده شود، یك گرم از چوب درخت و ریشه آن را جویده و میل شود.

73. برگ‌های خشك درخت آیالورچی را سائیده روی ورم دست‌ها و پاهای استسقائی بمالند.

74. اسارون 2 گرم را در 150 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 4 فنجان میل شود مفید می‌باشد.

How do you treat a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:43 ب.ظ
I visited various web pages except the audio feature for audio songs present at this web site is genuinely wonderful.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:32 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر