تبلیغات
داروهای گیاهی گلستان سبز - آسم
داروهای گیاهی گلستان سبز
یکشنبه 29 خرداد 1390

آسم

یکشنبه 29 خرداد 1390

نوع مطلب :
نویسنده :گلستان سبز

آسم

تنگی‌نفس

1. یك گرم آدونیس را در100 سی‌سی آب‌جوش10 دقیقه دم‌كرده بنوشند.

2. گل ماهور 5 گرم را در 200 سی‌سی آب‌جوش 10 دقیقه دم‌كرده روزی سه فنجان بنوشند.

3. برگ گیاه پای خر را مانند سیگار دود كنند به مدت 2 – 3 روز هر بار فقط 3 پك بكشند.

4. میوه سروكوهی 50 گرم را سائیده با 300 گرم عسل مخلوط كرده روزی یك قاشق میل كنند.

5. آویشن 5 گرم را با 250 سی‌سی آب‌جوش در یك فلاكس ریخته به مدت نیم ساعت بماند سپس روزی 3 – 4 فنجان بنوشند و یا آویشن را با انجیر پخته میل كنند.

6. ریشه گیاه ایرسا 3 گرم را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

7. برای تنگی‌نفس 3 گرم پوست چنار را در 200 سی‌سی آب‌ جوشانده صاف نموده روزی 3 فنجان بنوشند.

8. 10 عدد عناب را كوبیده با یك لیوان آب جوشانده میل شود.

9. آمله 3 گرم را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان میل شود.

10. ساقه برگ و گل سنبل‌ختائی10 گرم را در یك لیوان آب‌جوش 12 دقیقه دم‌كرده سپس صاف‌نموده با عسل شیرین نموده میل‌شود.

11. برای آسم و تنگی‌نفس یك گرم آنس‌الارواح و 2 گرم زوفا را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده میل شود.

12. برای درمان آسم 4 گرم انجدان رومی را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان بمدت 7 روز میل‌شود.

13. گل‌های درخت ابریشم 4 گرم را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان میل شود.

 14. صبح وعصر 3 قاشق غذاخوری عرق زنیان همراه آب میل شود.

15. برای درمان آسم 4 گرم میوه و برگ گیاه اذن‌الارنب را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده میل شود.

16. آویشن وحشی 2 گرم را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان میل شود.

17. برای درمان تنگی‌نفس می‌توان از اسپند استفاده كرد، شبی چند دانه اسپند به مدت 7 روز میل شود.

18. برای تنگی‌نفس سرشاخه‌های اكلیل كوهی 2 گرم را در 150 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده میل شود و هم‌چنین از دود برگ‌های خشك آن استشمام كنید.

19. برای تنگی‌نفس 2 گرم انجدان رومی را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان میل شود.

20. برای درمان آسم 2 گرم صمغ اوشق را سائیده با كمی ماءالشعیر میل شود.

21. خوردن موسیر باعث تمیزشدن دستگاه تنفسی می‌گردد.

22. پیاز لاله سرنگون برای آسم و برونشیت مفید می‌باشد البته به خاطر سمی بودنش باید خیلی كم مصرف شود حدود یك دهم گرم.

23. برای درمان آسم 4 گرم ریشه الاملیك را همراه 75 گرم سركه و 50 گرم عسل به مدت نیم ساعت با حرارت ملایم جوشانده سپس روزی 2 قاشق مرباخوری میل كنند.

24. دمكرده گیاه نبات الشیخ به مقدار 8 گرم در 250 سی‌سی آب‌جوش برای بیماری‌های ششی مفید می‌باشد.

25. برای معالجه آسم 6 گرم برگ گیاه انجیر چسب را در 250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

26. جهت درمان تنگی نفس روزی 3 بار هر بار یك گرم انیسون (بادیان رومی) را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

27. جهت درمان آسم یك قاشق مرباخوری بارهنگ را در یك لیوان آب سرد جوشانده پس از سرد شدن با عسل شیرین نموده روزی 3 فنجان بنوشند و یا 5 گرم برگ پهن بارهنگ را در آب سرد ریخته 10 دقیقه بجوشانند 20 دقیقه دم‌كرده پس از سرد شدن با عسل شیرین نموده روزی 3 فنجان بنوشند.

28. كسانی كه تنگی نفس دارند برگ بارهنگ و در صورت نبودن خود بارهنگ را با عدس پخته به عنوان صبحانه میل كنند، شب از خوردن این غذا خودداری كنند. ابتدا عدس را پخته وقتی كه كاملاً پخت یك قاشق بارهنگ به آن اضافه كنند.

29. جهت درمان آسم تخم بالنگو، تاجریزی، خارخسك، تخم بنفشه و تاج خروس از هر كدام 5 گرم را همراه 20 گرم شكر تیغال ساییده شده در یك لیتر آب حل نموده كم‌كم بنوشند.

30. جهت حساسیت مجاری تنفسی یك گرم گیاه بتونیكا را در 100 سی‌سی آب جوشانده صاف نموده میل شود.

31. برای درمان تنگی نفس یك گرم پودر ریشه گیاه بخور مریم را با آب انار بنوشند.

32. جهت تسكین آسم 2 گرم برنجاسف را در 200 سی‌سی آب‌جوش 10 دقیقه دم‌كرده سپس صاف نموده بنوشند و از برگ آن مانند سیگار روزی یك بار به اندازه 2 پك دود كنند.

33. برای درمان آسم روزی 3 بار هر بار یك گرم بسفایج رادر 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

34. برای درمان آسم روزی 2 بار هر بار 5 قطره از تنتور بلادون همراه با كمی آ‌ب بنوشند. طرز تهیه تنتور در قسمت اعصاب آورده شده است.

35. مالیدن روغن بنفشه روی سینه برای تنگی نفس مفید است و برطرف كننده سرفه و خشونت سینه می‌باشد. طرز تهیه روغن بنفشه در قسمت ناخن آورده شده است.

36. جهت درمان آسم 10 گرم گل زوفا، 10 گرم گل خطمی، 10 گرم پرسیاوشان و 10 گرم گل بنفشه را مخلوط كرده و هر بار حدود 2 گرم با 200 سی‌سی آب 5 دقیقه جوشانده سپس 12 دقیقه دم‌كرده روزی 3 بار بنوشند.

37. برای درمان آسم 3 گرم ریشه پامچال را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده به مدت یك هفته روزی 2 بار بنوشند.

38. كسانی كه تنگی نفس دارند از دمكرده آویشن صبح و عصر بنوشند.

39. جهت درمان آسم و خلط آوری زوفا، گل خطمی، پرسیاوشان و گل بنفشه از هر كدام 10 گرم را مخلوط نموده روزی 7 گرم در 2 لیوان آب جوشانده صاف نموده روزی 3 نوبت به مدت 7 روز میل شود.

40. برای درمان خفقان و تنگی نفس 15 گرم تخم زبان گنجشك را در 300 سی‌سی آب جوشانده روزی 4 – 3 فنجان بنوشند.

41. جهت درمان آسم 2 گرم رازیانه، 2 گرم پرسیاوشان و چند عدد انجیر را در 200 سی‌سی آب جوشانده بنوشند.

42. كسانی كه آسم دارند 3 گرم شكوفه شبدر را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

43. برای درمان برونش‌های مزمن 5 گرم میوه شوكران الماء را در یك لیتر آب‌جوش 10 دقیقه دم‌كرده صاف نموده هر 6 ساعت یك لیوان بنوشند این گیاه سمی است باید تحت نظر پزشك مصرف شود.

44. برای درمان آسم 5 گرم میوه شوكران الماء را در یك لیتر آب‌جوش 10 دقیقه دم‌كرده صاف نموده هر 6 ساعت یك لیوان بنوشند این گیاه سمی است باید تحت نظر پزشك مصرف شود.

45. جهت درمان تنگی نفس 10 گرم شیرین بیان را در 250 سی‌سی آب سرد ریخته هنگامی كه جوش آمد 5 دقیقه جوشانده 12 ساعت بماند صاف نموده روزی 3 فنجان میل شود كسانی كه فشارخون و بیماری قند دارند از خوردن شیرین بیان خودداری كنند.

46. برای تسكین آسم هر ماه بمدت یك هفته 2 گرم برگ و گل گیاه پرك هندی را در 150 سی‌سی آب جوشانده بنوشند.

47. برای درمان آسم 2 گرم ریشه تُربُد را با 5/1 گرم زنجبیل در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده با نبات شیرین‌ نموده هر ماه یك هفته روزی یك بار بنوشند، ریشه گیاه تربد نباید زیاد خرد و پودر گردد.

48. سیگار (توتون) عامل تنگی نفس است.

49. جهت درمان آسم 5 گرم گیاه جعده خزنده (جعده بستانی) را در 250 سی‌سی آب‌جوش 5 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

50. كسانی كه آسم دارند از دمكرده چای عربی بنوشند.

51. برای بیماری آسم از دمكرده چای مكزیكی استفاده شود.

52. برای درمان آسم 5 گرم گل برگ شقایق را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 بار هر بار 2 قاشق چایخوری بنوشند. این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود.

53. برای تسكین آسم 5 گرم شكر تیغال را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

54. كسانی كه آسم دارند نیم گرم صبرزرد را همراه كمی عسل شیرین نموده با آب میل كنند.

55. برای درمان آسم كمی صمغ درخت كاج را در كمی عرق برگ درخت چنار حل نموده سپس یك عدد زرده  تخم‌مرغ و كمی سبوس گندم اضافه‌نموده هر4 روز یك بار بین صبحانه میل‌شود.

56. جهت درمان آسم 3 گرم پوست درخت كهور را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم كرده بنوشند.

57. برای معالجه آسم از گرد گیاه لوبلیا مانند عنفیه استشمام كنند.

58. برای تسكین آسم 10 قطره تنتور گیاه لوبلیا را در آب داغ ریخته پس از سردشدن میل كنند.

59. كسانی كه تنگی نفس دارند 10 صبح و 5 عصر از عرق برگ چنار نصف استكان میل كنند.

60. تریاك برای تنگی نفس مفید می‌باشد اما مصرف آن از طول عمر می‌كاهد و برای پوست ضرر دارد.

61. زرنب برای آسم مفید می‌باشد نیم گرم از برگ این گیاه را در 200 سی‌سی آب‌جوش 5 دقیقه دم‌كرده سه قسمت نموده هر 5 ساعت یك قسمت بنوشند.

* به خاطر داشتن تاكزین Taxine این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود.

62. دمكرده فراسیون سفید برای بیماری آسم مفید می‌باشد 7 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش 15 دقیقه دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

63. جهت تنگی نفس بمدت دو هفته روزی 3 بار هر بار 2 گرم اسلیخ را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده پس از سردشدن با عسل شیرین نموده بنوشند.

64. برای درمان تنگی نفس 2 گرم كاكنج را در 200 سی‌سی آب‌جوش 20 دقیقه دم‌كرده روزی 2 فنجان بنوشند، این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود.

65. عرق غار گیلاس برای تنگی نفس مفید می‌باشد حدود 10 گرم بنوشند این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود.

66. كسانی كه تنگی نفس دارند داخل سیب درختی را خالی نموده سپس كمی زعفران ریخته و بو كنند، بوئیدن زیاد زعفران باعث سردرد می‌شود.

67. برای درمان تنگی‌ نفس و سختی تنفس 8 گرم ریشه قنطوریون كبیر را در 350 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده هر 8 ساعت یك فنجان بنوشند.

68. برای درمان تنگی نفس كاسنی را كوبیده با آرد جو مخلوط نموده روی سینه بصورت ضماد بگذارند.

69. دمكرده به‌لیمو برای بیماران آسم مفید می‌باشد مانند چای دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

70. برای درمان تنگی نفس برگ تانبول را با كمی نمك میل كنند.

71. جهت درمان تنگی نفس و آسم 10 – 5 گرم برگ و گل تازه گیاه حلبوب را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر به مدت یك هفته بنوشند.

72. برای درمان تنگی نفس 10 گرم خردل را ساییده با عسل مخلوط نموده روزی یك قاشق چایخوری میل شود.

73. كسانی كه تنگی نفس دارند هر ماه به مدت یك هفته روزی 5 میلی‌گرم از حب الاتریوم همراه كمی آب میل كنند، طرز تهیه حب در قسمت مالاریا آورده شده است.

74. گیاه دم اسب برای درمان بیماری آسم مفید می‌باشد هر ماه بمدت 7 روز، روزی10 گرم در300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

* مصرف این گیاه ممكن است باعث نقص‌های مادرزادی شود، خانم‌های باردار از خوردن این گیاه خودداری نمایند.

75. گیاه دم شیر قلبی برای بیماری آسم و تنگی نفس مفید می‌باشد هر ماه 7 روز، روزی 2 بار هر بار 3 گرم گیاه دم شیر قلبی را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

76. برای درمان بیماری آسم 2 گرم گیاه زرنباد را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

* مصرف این گیاه برای كسانی كه بیماری قلبی دارند مضر می‌باشد.

77. مربای زنجبیل شامی با عسل برای تنگی نفس مفید است 10 گرم در 100 گرم عسل به مدت 14 روز خیسانده سپس استفاده كنند.

78. برای بیماران آسمی هر ماه یك هفته، روزی 2 بار هر بار یك گرم گل زوفا رادر 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

79. زیره سیاه برای كسانی كه تنگی نفس دارند مفید می‌باشد.

80. جهت درمان ناراحتی‌های تنفسی 2 گرم برگ گیاه ستاره‌ای متوسط، 2 گرم دم اسب و 2 گرم بارهنگ را در 400 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

* بارهنگ به خاطر لعابی كه دارد بهتر است آخر اضافه شود، ابتدا 2 گیاه اولیه را دم‌كرده صاف نموده سپس بارهنگ را به آن اضافه كرده بگذارید چند دقیقه دم بكشد.

81. برای درمان تنگی نفس به مدت 7 روز، هر روز یك گرم سداب را همراه 2 گرم شوید در 200 سی‌سی آب جوشانده هر 8 ساعت یك قسمت آن را بنوشند.

* این گیاه سمی است با احتیاط مصرف كنند.

* خانم‌های حامله از خوردن این گیاه خودداری كنند.

* مصرف این گیاه باعث كاهش اسپرم و نیروی جنسی را ضعیف می‌كند.

82. برای درمان سخت نفس كشیدن 4 گرم میوه سرو را در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

83. كسانی كه حمله آسمی دارند 2 گرم سنبل‌الطیب را در 250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 2 فنجان بنوشند.

84. بیماران آسمی هر ماه 7 روز، هر روز 5 گرم گیاه علف هفت بند مرغان را در 300 سی‌سی آب جوشانده روزی 3 فنجان بنوشند.

85. برای درمان بیماری آسم از میوه كاتالپا استفاده شود.

86. برای تسكین بیماری آسم روزی 3 بار، هر بار 3 گرم برگ كالر را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صاف نموده با عسل شیرین نموده میل شود.

87. تخم گیاه كاهوی وحشی نوعی كه نام علمی آن Lactuca serriola L. می‌باشد برای درمان آسم مفید می‌باشد یك گرم در 200 سی‌سی آب جوشانده صبح و بعدازظهر یك فنجان بنوشند.

* به خاطر وجود لاكتوكاریوم این گیاه سمی است و علائم مسمومیت آن سرگیجه، سنگینی سر، عرق فراوان، اختلال در شنوایی هم‌چنین استفراغ، بی‌نظمی و اختلال در حركات تنفسی، قلبی و بازشدن مردمك چشم می‌باشد.

88. برای درمان سختی تنفس (نفس كشیدن) 10 گرم شاخه، برگ و گل قنطوریون صغیر را در 5/1 لیتر آب جوشانده تا نصف شود پس از سردشدن خوب بمالند تا عصاره آن خارج شود با عسل شیرین نموده روزی سه نصف استكان بنوشند.

89. مامی‌ثای صحرائی(گل كبوتر)برای بیماری‌های حادتنفسی مفید می‌باشد2 گرم در250 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی3 فنجان بنوشند.

90. دمكرده گیاه مامیران برای بیماری آسم مفید است 6 گرم در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و بعدازظهر یك فنجان بنوشند.

91. برای تسكین آسم روزی 3 بار هر بار یك گرم مقل را با 2 قاشق عسل در یك لیوان آب ولرم حل نموده بنوشند.

92. گیاه هوفاریقون برای بیماری آسم مفید است 6 گرم در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

93. برای درمان تنگی نفس 2 گرم برگ سنا را در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر یك فنجان بنوشند.

94. گال درخت بطم اخضر برای درمان بیماری آسم مفید می‌باشد 2 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 2 بار صبح و بعدازظهر بنوشند.

95. بومادران برای تنگی نفس مفید است 2 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده هر ماه به مدت یك هفته روزی یك بار بنوشند.

96. گیاه تاجریزی پیچ برای تسكین آسم مفید می‌باشد هر ماه 3 روز هر روز 2 بار نیم گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

* این گیاه سمی است با احتیاط مصرف كنند، مصرف بی‌رویه آن باعث فلج دستگاه عصب مركزی می‌شود هم‌چنین میوه سیاه این گیاه را مصرف نكنند.

97. برای رفع ناراحتی‌های تنفسی 10 گرم سیاه دانه را آسیاب نموده با 100 گرم عسل مخلوط نموده روزی یك قاشق غذاخوری همراه آب میل كنند.

98. برای درمان بیماری آسم هر ماه به مدت یك هفته روزی 10 گرم برگ و گل سیزاب را در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

99. دانه‌های گیاه شجره‌الصبغ الاناتو به صورت جوشانده برای بیماری آسم مفید می‌باشد.

100. كسانی كه تنگی نفس دارند نیم گرم برگ غاریقون سفید را با 4 گرم انیسون مخلوط نموده به صورت حب درآورده شب میل كنند.

101. دمكرده میخك برای تنگی نفس مفید می‌باشد 5 عدد در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

102. برگ‌های گیاه كاژپوت برای معالجه آسم مفید می‌باشد به صورت دمكرده استفاده شود.

103. بخور كندر برای بیماری‌های دستگاه تنفسی مفید می‌باشد.

104. برای درمان آسم به مدت یك هفته روزی 3 گرم ریشه پیماز را در 250 سی‌سی آب جوشانده صاف نموده بنوشند.

105. برای درمان آسم 25 گرم عصاره تازه لادن را در یك فنجان شیر ریخته بین 2 وعده غذای اصلی بنوشند.

106. برای درمان تنگی نفس و سینه درد یك گرم گیاه قیصوم بستانی را در150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده به مدت 3 هفته روزی 3 بار بنوشند.

107. برای تسكین آسم یك گرم سرشاخه‌های برگدار گیاه حساس را در200 سی‌سی آب جوشانده صاف نموده به مدت یك هفته میل كنند.

* ممكن است این نوشیدنی باعث ریزش مو گردد.

108. كسانی كه آسم دارند روزی 3 بار هر بار 15 قطره از تنتور گیاه حشره خوار با كمی آب میل كنند.

109. گیاه لبلاب الارض برای تنگی نفس مفید می‌باشد 4 گرم در 500 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی 3 فنجان بنوشند.

110. صمغ مرّمكی برای كسانی كه تنگی نفس دارند مفید می‌باشد كمی از آن را بمكند.

* خانم‌های حامله از خوردن این صمغ خودداری كنند.

111. برای درمان بحران‌های آسمی از دود سوخته مریم گلی استشمام كنند.

112. جهت درمان آسم نیم گرم نیل را در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

113. گل همیشه بهار برای درمان بیماری آسم مفید می‌باشد به مدت یك هفته در ماه هر 8 ساعت یك گرم در 150 سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:48 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
levitra 20mg buy levitra 20 mg vardenafil levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra generic buy levitra 20 mg buy levitra 10mg
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 06:47 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
low dose cialis blood pressure cialis side effects buy cialis online nz cialis en mexico precio prescription doctor cialis cialis dosage cialis generico milano cialis 20 mg prescription doctor cialis cialis professional from usa
cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 04:06 ق.ظ

You revealed this fantastically.
tadalafil cialis herbs il cialis quanto costa safe site to buy cialis online cialis usa cost cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg para diabeticos acquisto online cialis cialis kaufen wo buy cialis online
Cialis 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 01:07 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis manufacturer coupon cialis generico en mexico cialis online napol cialis generico en mexico cialis herbs cialis professional from usa walgreens price for cialis where to buy cialis in ontario cialis daily dose generic cialis pills price each
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:27 ب.ظ

Very good postings. With thanks.
cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg tablets how to purchase cialis on line sublingual cialis online order a sample of cialis dose size of cialis cialis 20 mg best price prix de cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generico en mexico
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:59 ق.ظ

This is nicely expressed. .
generic cialis at the pharmacy try it no rx cialis cialis dosage recommendations cialis 100mg suppliers tadalafilo american pharmacy cialis low cost cialis 20mg cialis en mexico precio dose size of cialis buy cialis online nz
canadian online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:42 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
canadian medications by mail canadian cialis online pharmacies canadian pharmacys canadian medications list canadian pharmacies shipping to usa online pharmacies buy vistagra online safe buy viagra 25mg canadian pharmacy viagra brand
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:39 ق.ظ

This is nicely put. !
buy cheap viagra online with prescription buying viagra online legal how to safely buy viagra online buy viagra prescription can you buy viagra at cvs buy viagra safely online where i can buy viagra buy viagra cvs buy pfizer viagra online find viagra online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

Cheers. I like it.
cialis cost when can i take another cialis we recommend cheapest cialis cialis 5mg prix generic cialis 20mg uk buy cialis online legal safe dosage for cialis buying brand cialis online cialis et insomni free cialis
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:34 ق.ظ

Wow all kinds of good tips!
precios de cialis generico callus generic cialis 20mg tablets cialis wir preise cialis super acti we like it cialis price cialis efficacit cialis generique bulk cialis prices on cialis 10 mg
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:19 ب.ظ

Awesome facts. Regards!
cialis for sale buy cialis sample pack cialis en mexico precio cialis 5mg tadalafilo cialis 5 mg funziona order cialis from india best generic drugs cialis cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie
http://cialisonla.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:40 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic stuff.
cialis kamagra levitra brand cialis generic cialis 5 mg schweiz prezzo cialis a buon mercato the best choice cialis woman cialis manufacturer coupon cialis 200 dollar savings card cialis dosage recommendations we recommend cheapest cialis cialis official site
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:24 ق.ظ

Very good stuff. Thank you!
we recommend cheapest cialis cialis en mexico precio viagra or cialis rezeptfrei cialis apotheke free cialis cialis usa cost cialis price in bangalore achat cialis en europe 40 mg cialis what if i take trusted tabled cialis softabs
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:53 ق.ظ

Seriously tons of fantastic info.
cialis qualitat generic cialis 20mg uk cialis without a doctor's prescription cialis professional yohimbe cialis cuantos mg hay buy cialis online cheapest price cialis best buy generic cialis we recommend cialis best buy prices for cialis 50mg
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:51 ب.ظ

You actually expressed this fantastically.
generico cialis mexico tadalafil cialis for sale comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo in linea basso click now buy cialis brand we use it cialis online store cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cialis dosage recommendations
Buy viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:04 ق.ظ

Seriously lots of terrific knowledge!
viagra tablets online purchase viagra online pharmacy usa where to get viagra prescription lowest price viagra buy viagra pills online buy cheap viagra pills online lowest price viagra buy discount viagra online buy brand viagra online without prescription how to buy viagra
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 09:43 ب.ظ

You actually mentioned it really well.
walgreens price for cialis viagra or cialis rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg calis cialis farmacias guadalajara cialis reviews cialis super acti cialis arginine interactio free cialis
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:28 ب.ظ

Kudos. I enjoy it.
cialis 20 mg cut in half cialis from canada cialis herbs cialis 20 mg cut in half cialis prezzo al pubblico overnight cialis tadalafil cialis professional yohimbe purchase once a day cialis ou acheter du cialis pas cher recommended site cialis kanada
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:18 ق.ظ

You said it perfectly!
safe site to buy cialis online venta cialis en espaa cialis coupons cialis online deutschland click here take cialis 40 mg cialis what if i take free generic cialis cialis generique 5 mg cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg prix en pharmacie
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:48 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came
to “return the favor”.I'm attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of
your ideas!!
foot pain after surgery
پنجشنبه 1 تیر 1396 10:12 ب.ظ
These are really fantastic ideas in regarding blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up
wrinting.
morgan2woodard.jimdo.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 07:08 ب.ظ
I'm curious to find out what blog system you are using?
I'm having some minor security problems with my latest site and I'd like to find something more risk-free.

Do you have any suggestions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر